ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน