ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 59.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 55.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 53.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46.67 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน