ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.74 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 64.52 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 64.52 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนดาราสมุทร สพป. สระแก้ว เขต 1 61.29 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.29 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 61.29 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านตำหรุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 35 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 35 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก เขต 1 25 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 15  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 15  
21 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) สพป. ตราด เขต 1 20 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 21  
27 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 20 เข้าร่วม 21  
28 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 21  
29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 21  
30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 15 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป. นครปฐม เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 15 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) สพป. ราชบุรี เขต 2 15 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
35 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
36 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 10 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 10 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -  
45 โรงเรียนวัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -  
46 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน