ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 80.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด เขต 1 80.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 60.9 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 60.7 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 60.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 60.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 60.4 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 60.3 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 40.95 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 40.9 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 40.85 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 40.8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 40.75 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 40.7 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 40.65 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง เขต 1 40.6 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 40.55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 20.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 20.4 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 20.3 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน