ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.1 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 70 เงิน 8  
13 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70 เงิน 8  
14 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
15 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด เขต 1 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 60 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม สพป. ระยอง เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
28 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
29 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
30 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
31 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
32 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
33 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
35 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพป. ปทุมธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ สพป. สิงห์บุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 20 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน