ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป. ชลบุรี เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด เขต 1 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) สพป. ราชบุรี เขต 2 63 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 59 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 53 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 52 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป. ระยอง เขต 1 49 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านตำหรุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 47 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 47 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก เขต 1 47 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 46 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน