ผลการแข่งขัน ศิลปะ
มายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนประสิทธิวิทยา สพป. อ่างทอง เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน