ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทางพระ สพป. อ่างทอง เขต 1 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร เขต 1 79.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมาบไผ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 72.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 71.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน