ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป. ชลบุรี เขต 2 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 79.5 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน