ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า สพป. ลพบุรี เขต 1 87.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป. ชลบุรี เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง เขต 1 85.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 84.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสามตุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 81.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.2 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.2 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 80.7 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 75.2 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 75.2 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 73.2 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68.5 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน