ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าโสม สพป. ตราด เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน