ผลการแข่งขัน ศิลปะ
จะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดบ้านโนน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน