ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี เขต 1 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน