ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป. ราชบุรี เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 85.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดอิมั้ง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 71.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน