ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดยาง สพป. สิงห์บุรี เขต 1 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 15  
20 โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 22  
26 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82 ทอง 22  
27 โรงเรียนวัดไชโย สพป. อ่างทอง เขต 1 82 ทอง 22  
28 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 82 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดพลับพลา สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 33  
39 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 33  
40 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80 ทอง 33  
41 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  
42 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สพป. สระบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน