ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก สพป. เพชรบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางวัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 52 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน