ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโยง สพป. นครปฐม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) สพป. ราชบุรี เขต 2 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด เขต 1 69 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 69 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 69 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนวัดโสภา สพป. สิงห์บุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 69 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 - -  
27 โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -  
28 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน