ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน