ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 94.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 2 86.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกทอง สพป. ราชบุรี เขต 2 83.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 78.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 76.6 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน