ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 82.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 78.9 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.7 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 67.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านจันอุย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน