ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 80.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 79.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 78.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 76.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 1 76.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน