ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดาวโด่ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 81.49 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.29 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป. นนทบุรี เขต 2 75.94 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.82 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.99 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 70.78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 67.29 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 67.23 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 66.45 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 66.27 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66.21 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 62.74 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 62.49 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 60.77 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 52.29 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 51.84 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 51.21 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 47.04 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 46.84 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 45.9 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 45.88 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 45.32 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 44.42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด เขต 1 42.02 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 41.1 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 41.07 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 38.82 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38.68 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 38.47 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี เขต 1 31.43 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 29.42 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 28.68 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 28.24 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 26.91 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 24 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 24 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 23 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 20 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน