ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 90.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 81.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 78.92 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดาวโด่ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 73.04 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65.47 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.39 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 61.62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61.02 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก สพป. เพชรบุรี เขต 1 57.91 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 57.43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 54.76 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52.75 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 47.63 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 46.65 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 40.88 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 39.87 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 39.59 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 39.39 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 38.96 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 สพป. ระยอง เขต 2 37.6 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 36.87 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดลำดวน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 36.16 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 35.68 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี เขต 1 35.51 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 33.57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 33.56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 31.69 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านไม้รูด สพป. ตราด เขต 1 31.64 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดบางวัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 31.19 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 29.92 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 29.85 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 27.14 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 26.81 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู สพป. นครปฐม เขต 2 21 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 18 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน