ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน สพป. สระแก้ว เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 72.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 70.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน