ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน