ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 83.59 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 80.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.48 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 78.13 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 71.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.09 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก สพป. สระแก้ว เขต 2 70.82 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) สพป. อ่างทอง เขต 1 67.19 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 62.53 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป. สระบุรี เขต 1 59.85 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดตราชู สพป. สิงห์บุรี เขต 1 58.64 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 58.15 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 57.37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 55.8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 55.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 54.01 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53.7 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 53.67 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 52.85 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 52.34 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 51.12 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 49.83 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 49.39 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป. ระยอง เขต 1 47.28 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 44.84 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด เขต 1 44.29 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40.25 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 39.37 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 37.36 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 36.84 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 36.65 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนมารีวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 3 36.55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 35.41 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดพลับพลา สพป. จันทบุรี เขต 1 32.88 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 32.64 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 31.08 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 29.62 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 27.51 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหุบพริก สพป. ราชบุรี เขต 1 26.53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 24.2 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 23.74 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 22.38 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 21.64 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 20.45 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน