ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน