ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 89.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. ตราด เขต 1 88.39 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 86.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.34 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.34 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.34 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.34 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน