ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน