ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร เขต 1 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 80.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 72.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดทศทิศ สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน