ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 96.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 80.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 78.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ สพป. อ่างทอง เขต 1 78.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.8 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) สพป. ลพบุรี เขต 1 76.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร สพป. สระแก้ว เขต 2 74.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต 2 71.2 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.8 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -  
25 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน