ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 74.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน