ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน