ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี เขต 1 46 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 44 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 43 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 42 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 42 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 40 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 38 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 38 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 38 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 37 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 35 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 34 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สพป. นนทบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 30 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 22 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 13 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 12 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน