ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน