ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 29 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 23 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 23 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 21 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 19 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี เขต 1 18 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 17 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 17 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 17 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 17 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 16 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 16 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง เขต 1 16 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 15 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนดาราสมุทร สพป. สระแก้ว เขต 1 14 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดมะขามเรียง สพป. สระบุรี เขต 1 14 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 14 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 11 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก เขต 1 11 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก สพป. เพชรบุรี เขต 1 11 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด เขต 1 9 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 9 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 8 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 8 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 6 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 6 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน