ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก สพป. ตราด เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน