ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด เขต 1 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป. นนทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน