ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน