ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป. นครปฐม เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนเชียงรากน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 52 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน