ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 92.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) สพป. ราชบุรี เขต 2 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง เขต 1 92.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 89.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป. นนทบุรี เขต 2 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 85.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก สพป. ตราด เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 73.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 62.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน