ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 77.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 77.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 76.8 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 75.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 73.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดถนน สพป. อ่างทอง เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 67.2 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตำหรุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65.6 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด เขต 1 65.2 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.6 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 63.4 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63.4 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 63.2 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 62.2 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี เขต 1 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 61.8 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 61.4 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61.4 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60.8 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 59 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 59 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 58.8 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 58.8 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 58.6 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 58.2 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 58.2 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 57.8 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 57 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56.6 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 55.4 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 54.4 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สพป. สระบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน