ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านบางหัก สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยขาวมิตรภาพที่ 213 สพป. สระบุรี เขต 1 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านรางพยอม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดคลองสน สพป. ตราด เขต 1 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนวัดน้อย สพป. อ่างทอง เขต 1 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี เขต 1 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนวัดครุใน (ปิตะนีลานนทศึกษา) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 41  
45 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง 41  
46 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 74 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 46  
48 โรงเรียนวัดดอนลาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน