รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรสงคราม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาวโด่ง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่สกุล
2. เด็กชายมาโนช  อนันตะเพี้ยน
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางศรีสุนันท์  เปรมศรทอง
 
2 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภณฑ์
 
1. นายคีตาพัฒน์  ธรรมปิยานันท์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายวัชรพล  บุญชู
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วทับทิม
2. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  คนสำโรง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร