สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชโยดม  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยศรุ่งเรือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กหญิงกัลญาณี   วันพิรุณ
2. เด็กชายสรศักดิ์   บุญเพ็ชร
3. เด็กหญิงไอมี่  วัง
 
1. นางสุกัญญา   สุวรรณ
2. นายสุรางค์   พิบูลธนพัฒน์