หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นนทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000375 โรงเรียนคลองเกลือ 2 2 2
2 000390 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 4 9 6
3 000261 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 21 49 29
4 000357 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 13 57 27
5 000360 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 3 24 9
6 000378 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 3 6 3
7 000382 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 4 11 8
8 000703 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 7 16 7
9 000350 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 6 17 12
10 000376 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 2 2
11 000389 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 8 3
12 000386 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1 3 2
13 001745 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 1 1
14 000359 โรงเรียนวัดคลองขวาง 4 16 5
15 000365 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 5 8 5
16 000381 โรงเรียนวัดตาล 2 16 9
17 000362 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 9 25 10
18 000380 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 5 16 7
19 000353 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 11 21 13
20 000372 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7 12 10
21 000388 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1 6 3
22 000361 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม 2 3 3
23 001862 โรงเรียนวัดลากค้อน 2 1 0
24 000356 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 13 27 23
25 000368 โรงเรียนวัดลำโพ 1 2 2
26 000256 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 2 3 3
27 000367 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 15 2
28 000364 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1 0 0
29 000271 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 23 95 43
30 000366 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 1 1
31 000385 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 3 11 4
32 000363 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 8 30 17
33 000296 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 7 13 8
34 002059 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 1 0
35 000383 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1 6 3
36 001984 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 1 1 0
37 000461 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 1 1
38 000374 โรงเรียนจิรดา 1 1 1
39 000354 โรงเรียนชลประทานวิทยา 2 21 6
40 000304 โรงเรียนพิชญศึกษา 4 6 5
41 000396 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 2 1
42 000238 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 3 3 3
43 000371 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 2 4 3
44 000352 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 1
45 000358 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 4 6 5
46 000387 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 6 6
47 000370 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 1 1
48 000373 โรงเรียนวัดกู้ 1 1 1
49 000377 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 5 9 6
50 000384 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1 3 2
51 000291 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 5 7 5
รวม 215 606 329
935

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]