หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง ห้องสมุดโรงเรียน 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุมศรีพัฒน์ 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุมศรีพัฒน์ 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 10 ธ.ค. 2555 09.00 -16.30 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลา อาคารสนทะเล ชั้น 1 ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลา อาคารสนทะเล ชั้น 1 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง c 201 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง C 201 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลา อาคารดาวทะเล ชั้น 1 ห้องประชุม วันที่10 ธ.ค. เขต 1-24 , วันที่ 11 ธ.ค. เขต 25-48 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. แข่งขันระหว่าง 10 -11 ธันวาคม 2555 (วันที่10 ธ.ค. เขต 1-24 , วันที่ 11 ธ.ค. เขต 25-48) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง C206 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง C206 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ โทร 081-9497559
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ห้อง -
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]