หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ทีม 1-12 ห้อง ป.3/3, ทีม13-24 ห้อง ป.3/2,ทีม25-36 ห้อง ป.3/1, ทีม37-48 ห้อง ป.2/5 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ทีม 1-12 ห้อง ป.2/5 และ ป.3/4, ทีม 13-24 ห้อง ป.3/5,ทีม 25-36 ห้อง ป.4/1,ทีม 37-48 ห้อง ป.4/2 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น4 ทีม 1-12 ห้อง ป.4/3,ทีม 13-24 ห้อง ป.5/1,ทีม 25-36 ห้อง ป.5/2,ทีม 37-48 ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น 3 ทีม 1-12 ห้อง ป.2/4, ทีม 13-24 ห้อง ป.2/3, ทีม 25-36 ห้อง ป.2/2, ทีม 37-48 ห้อง ป.1/7 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 3 ทีม 1-12 ห้อง ป.1/6,ทีม 13-24 ห้อง ป.1/5,ทีม 25-36 ห้อง ป.1/4, ทีม 37-48 ห้อง ป.1/3 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 4 ทีม 1-12 ห้องCover,ทีม 13-24 ห้องนาฏศิลป์,ทีม 25-36 ห้อง ป.6/1, ทีม 37-48 ห้อง ป.6/2 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา ลานเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา ลานเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ทีม 1-12 ห้อง ป.3/3,ทีม 13-24 ห้อง ป.3/2,ทีม25-36 ห้อง ป.3/1,ทีม37-48 ห้อง ป.2/5 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ทีม1-12 ห้อง ป.3/4, ทีม13-24 ห้อง ป.3/5, ทีม25-36 ห้อง ป.4/1,ทีม 37-48 ห้อง ป.4/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น 4 ทีม1-12 ห้อง ป.4/3, ทีม13-24 ห้อง ป.5/1,ทีม 25-36 ห้อง ป.5/2, ทีม37-48 ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา ลานเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น 3 ทีม1-12 ห้องป.2/4, ทีม13-24 ห้องป.2/3, ทีม25-36 ห้องป.2/2, ทีม37-48 ห้องป.1/7 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 3 ทีม1-12 ห้องป.1/6,ทีม13-24 ห้องป.1/5, ทีม25-36 ห้องป.1/4,ทีม 37-48 ห้องป.1/3 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 4 ทีม1-12 ห้องCover, ทีม13-24 ห้องนาฏศิลป์, ทีม25-36 ห้อง ป.6/1, ทีม37-48 ห้องป.6/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1302 10 ธ.ค. 2555 09.0017.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1302 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1303 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1303 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1304 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1304 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1305 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1305 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1402 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1402 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1403 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1403 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1404 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1404 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1405 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1405 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1406 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1406 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1407 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1407 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 131 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 122 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (แข่งขัน 10-11 ธ.ค. 55) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 125 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 234 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 224 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 133 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 236 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคารโรงยิม 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคารโรงยิม ทีม 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (แข่งขันตั้งแต่11 ถึง 12 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4ห้อง 1408 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1408 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1ชั้นที่ 4 ห้อง 1409 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1409 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1302 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1303 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1304 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1305 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1406 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1402 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1404 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1403 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1407 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1ชั้นที่ 4 ห้อง 1405 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -12 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1408 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1409 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 231 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง หอประชุมอาคาร 3 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 (เริ่มแข่ง10 -11 ธันวาคม 2555)ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานเสาธงหน้าโรงเรียน (เวที 1) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวทีชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา โรงอาหาร วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก (1) ชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก (2) ชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานกีฬา (โรงยิม) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น.(สถานที่แข่งขัน เตรียมไว้พอตอนรับการแข่งขัน.....ครับ) 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานกีฬา (โรงยิม) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น..(สถานที่แข่งขัน เตรียมไว้พอตอนรับการแข่งขัน.....ครับ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคาร 503 ห้อง 1 วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคาร 503 ห้อง 3 วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ โทร 089-7688808


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]