หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมวิทยา ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมวิทยา อาคารอเนกประสงค์ ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 (แข่งขัน 10-11 ธ.ค. 55) ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมวิทยา ห้องประชุมอาคารห้องประชุม ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00- 18.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมวิทยา ห้องประชุมอาคารห้องประชุม ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00- 18.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 10 ธ.ค. 2555 09.00 - 16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 10 ธ.ค. 2555 09.00 - 16.00 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นายนิยม พันธุ์สกุล โทร 081-6366910 และ นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 083-6088685


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]