หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามค่ายลูกเสือกัญจนัช ทีมที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 9.00-12.00 น. , ทีมที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555 8.00-16.30น. นายวันชัย พิริยะประภากุล 081-9402480
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามค่ายลูกเสือกัญจนัช แข่งวันที่ 11/12/2555 ทีมที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 9.00-12.00 น. , ทีมที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555 8.00-16.30น. นายวันชัย พิริยะประภากุล 081-9402480
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามค่ายลูกเสือกัญจนัช ทีมที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 8.30-11.30 น. , ทีมที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555 9.00-16.30 นายวันชัย พิริยะประภากุล 081-9402480
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น. นายวิธวินท์ ศรีสุข 0815770664
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น. นายวิธวินท์ ศรีสุข 0815770664
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 มายองโอทอป ห้องประชุมอาคารสินสมุทรวันที่ 10/12/2555 ทีมที่ 1-12 เริ่มเวลา 8.30-12.00 น.และทีมที่ 13-24 เริ่มเวลา 13.00-16.30 น. , วันที่ 11/12/2555 ทีมที่ 25-36 เริ่มเวลา 8.30-12.00 น.และ ทีมที่ 37-18 เริ่มเวลา 13.00-16.30น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
8.30-16.00น. นายวรา งามเสงี่ยม 086-6522500
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 มายองโอทอป เต้นท์โดมใหญ่ แข่งขันตั้งแต่วันที่ 10-11 ธันวาคม 2555 จัดการแข่งขันวันละ 20 ทีม รวม 40 ทีม ซึ่งพิจารณาคัดเลือก และจัดลำดับที่การแข่งขัน โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบลำดับที่การแข่งขันล่วงหน้า 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
09.00 -16.00น. นางพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ 0813571716
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์หลังอาคารสุดสาคร 10 ธ.ค. 2555 09.00 -15.00น. น.ส.สุมาลี ฉายารัตน์ 0890089853
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์หลังอาคารสุดสาคร 11 ธ.ค. 2555 09.00 -15.00น. น.ส.สุมาลี ฉายารัตน์ 0890089853
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสมใจ ธรารักษ์ 0853092001
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสมใจ ธรารักษ์ 0853092001
12 000510 A Math ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. น.ส.สายทอง มาลาทอง 0896055593
13 000514 A Math ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. น.ส.สายทอง มาลาทอง 0896055593
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสุพรรษา ศรีประเทศ 0899382425
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสุพรรษา ศรีประเทศ 0899382425
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสำเนาว์ สมชิต 0812090596
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น. นางสำเนาว์ สมชิต 0812090596


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]